Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασης τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 3α του άρθρου 35 του Ν.4753/18.11.2020 (Α΄227). (ΚΥΑ Αριθμ.Α.1269/10.12.2020 – ΦΕΚ Β΄5503/14.12.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Α.1269/10.12.2020 (ΦΕΚ Β΄5503/14.12.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin