Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 291 του Ν.4738/2020 (Α΄207) αναφορικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID19 στις ρυθμίσεις οφειλών των άρθρων 1-17 του Ν.4321/2015 και των άρθρων 98-109 του Ν.4611/2019. (Εγκύκλιος Ε.2198/11.12.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2198/11.12.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin