Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής διχτυοκηπίων και διαδικασία έγκρισης μελέτης, κατασκευής, εγκατάστασης και έλεγχου αυτών. (ΚΥΑ Αριθμ.2244/333595/27.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5430/9.12.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.2244/333595/27.11.2020 (ΦΕΚ Β΄5430/9.12.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin