Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του Ν.4727/2020 (Α΄184). (ΚΥΑ Αριθμ.32066/ΕΞ2020/13.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5123/19.11.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.32066/ΕΞ2020/13.11.2020 (ΦΕΚ Β΄5123/19.11.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin