Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Τριπόλεως Βορείου Πλευράς – Έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”. (Απόφαση αριθμ.112/11/22.10.2020 του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” – ΦΕΚ Β΄4912/9.11.2020)

Δείτε την Απόφαση αριθμ.112/11/22.10.2020 του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” (ΦΕΚ Β΄4912/9.11.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin