Πρόσκληση: σύνταξη καταλόγου μηχανικών για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. (Ανακοίνωση 6.11.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Δείτε την Ανακοίνωση 6.11.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin