Σύνταξη Καταλόγου Ανταπόκρισης και Δράσης σε Έκτακτες Καταστάσεις – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Διπλωματούχους Μηχανικούς του ΤΕΕ. (Ανακοίνωση 4.11.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Δείτε την Ανακοίνωση 4.11.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin