Πρόσκληση των Μελών του ΤΕΕ για ένταξή τους στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) & στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Ν.4399/2016 (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος)

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 23.10.2020 με τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin