Αποζημίωση μελών εκπροσώπων ΤΕΕ που συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου με παρέμβασή του στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, του ζητά να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκδοθεί άμεσα η προβλεπόμενη Υπουργική απόφαση και να ληφθεί κάθε μέριμνα από μέρους του ώστε να είναι δυνατόν να καταβληθούν οι νόμιμες αποζημιώσεις στους εκπροσώπους μας.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή της αναφέρει: (Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο της επιστολής)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin