Αποζημίωση εκπροσώπων ΤΕΕ Πελοποννήσου για τη συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα αρμοδιότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου με παρέμβασή του στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του ζητά να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αποζημιώσεις των εκπροσώπων μας που συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα αρμοδιότητάς του.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή της αναφέρει: (Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο της επιστολής)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin