Αποζημίωση εκπροσώπων ΤΕΕ Πελοποννήσου για τη συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα αρμοδιότητας των Δήμων. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου με παρέμβασή του στους Δημάρχους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τους ζητά να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αποζημιώσεις των εκπροσώπων μας που συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα αρμοδιότητάς τους.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή της αναφέρει: (Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο της επιστολής)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin