Σχετικά με κακόβουλο λογισμικό μέσω μηνυμάτων email. (Ενημέρωση 27.10.2020 του Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Κεντρικού ΤΕΕ)

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει και πάλι (παγκοσμίως) έξαρση διασποράς κακόβουλου λογισμικού μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σας εφιστούμε την προσοχή κατά την διαχείριση του λογαριασμού σας και κυρίως κατά την λήψη και το άνοιγμα συνημμένων αρχείων (ιδιαίτερα αρχείων .doc ή .docx).

Το κύριο χαρακτηριστικό των email αυτών είναι ότι προέρχονται από υπαρκτά ονόματα επαφών (αλλά όχι από υπαρκτές διευθύνσεις email π.χ. Από: Διεύθυνση Διοικητικού ΤΕΕ <orders.usa@yorkville.com> και όχι το πραγματικό Από: Διεύθυνση Διοικητικού ΤΕΕ <dioikitiko@central.tee.gr>) και στο κυρίως μήνυμα αναπαράγουν κείμενο παλαιότερων email που έχουν ανταλλαγεί ακόμα και πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε και στους παρακάτω συνδέσμους :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin