Από 26.10.2020 – 30.11.2020 οι αιτήσεις εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ). (Δελτίο Τύπου 23.10.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

Δείτε το Δελτίο Τύπου 23.10.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων εδώ

Δείτε παρακάτω τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος :

– Για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) εδώ

– Για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) εδώ

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin