Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ. (Απόφαση Αριθμ.109491/16.10.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄4619/20.10.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.109491/16.10.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄4619/20.10.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin