Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Νεμέας και υπαγωγή των ακινήτων της τοπικής αρμοδιότητάς του στο Υποκατάστημα Κορίνθου. (Ανακοίνωση 7.10.2020 του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Δείτε την Ανακοίνωση 7.10.2020 του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin