Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ομάδων εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 31.5.2021)

  • Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ομάδων εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου εδώ
  • Δείτε το συνημμένο της πρόσκλησης έντυπο αίτησης εδώ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin