Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄3579) απόφαση της ΑΑΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, της «Δήλωσης COVID» για τους μήνες Μάρτιο έως και Σεπτέμβριο και από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄4232) απόφαση της ΑΑΔΕ περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. (Απόφαση Αριθμ.Α.1209/23.9.2020 της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄4099/23.9.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1209/23.9.2020 της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄4099/23.9.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin