Τροποποίηση της ΚΥΑ ΓΔΟΥ94/2.5.2020 “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄1645). (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ218/15.9.2020 – ΦΕΚ Β΄4073/22.9.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ218/15.9.2020 (ΦΕΚ Β΄4073/22.9.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin