Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας για παράταση έως 18.9.2020 στην προσκόμιση στοιχείων που αφορούν τις ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν.998/1979 στα πλαίσια της αναμόρφωσης των δασικών χαρτών

Δείτε την Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας εδώ

Δείτε τη σχετική ΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.8.2020 (ΦΕΚ Β΄3462/2020) εδώ

Δείτε την προηγούμενη Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.113276/17.7.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin