Τροποποίηση της υπ’ αρ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.7.2016 (Β΄2471) ΥΑ “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (Α΄209)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας “Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/29.7.2020 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄3291/6.8.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/29.7.2020 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄3291/6.8.2020) εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 10.8.2020 του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »