Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.53 και 54β του άρθρου 72 του Ν.4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύουν μετά την ψήφιση του Ν.4701/2020 (Α΄128),οι οποίες αφορούν ποσά αναδρομικών εισοδημάτων που εισπράχθηκαν το 2013, για τα οποία εκδόθηκαν πράξεις προσδιορισμού φόρου εντός του 2019, με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση. (Εγκύκλιος Ε.2115/24.7.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2115/24.7.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin