Ένταξη Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών στο ΤΕΜΠΜΕ.

Τη διαμαρτυρία του, για το γεγονός ότι στο σύστημα παροχής κεφαλαίων μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν οι Μηχανικοί Ελεύθεροι Επαγγελματίες (Μελετητές Ιδιωτικών Έργων, Κατασκευαστές Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων), εκφράζει το ΤΕΕ Πελοποννήσου και παράλληλα ζητά την παρέμβαση του Υπουργού Ανάπτυξης ώστε να λυθεί άμεσα το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί, να συμπεριληφθούν οι επιχειρήσεις των Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών στο σύστημα παροχής κεφαλαίων του ΤΕΜΠΜΕ και να αποκτήσουν δικαίωμα δανειοδότησης μέσω αυτού.
Συγκεκριμένα στην επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη, η Πρόεδρος αναφέρει: ( Περισσότερα… )

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »