Ένταξη Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών στο ΤΕΜΠΜΕ.


Τη διαμαρτυρία του, για το γεγονός ότι στο σύστημα παροχής κεφαλαίων μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν οι Μηχανικοί Ελεύθεροι Επαγγελματίες (Μελετητές Ιδιωτικών Έργων, Κατασκευαστές Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων), εκφράζει το ΤΕΕ Πελοποννήσου και παράλληλα ζητά την παρέμβαση του Υπουργού Ανάπτυξης ώστε να λυθεί άμεσα το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί, να συμπεριληφθούν οι επιχειρήσεις των Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών στο σύστημα παροχής κεφαλαίων του ΤΕΜΠΜΕ και να αποκτήσουν δικαίωμα δανειοδότησης μέσω αυτού.
Συγκεκριμένα στην επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη, η Πρόεδρος αναφέρει: ( Περισσότερα… )