Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ “Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων”. (Δελτίο Τύπου 22.7.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Δείτε το Δελτίο Τύπου 22.7.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin