Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας για προσκόμιση στοιχείων που αφορούν τις ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν.998/1979 στα πλαίσια της αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Δείτε την Ανακοίνωση-Πρόσκληση εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin