Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.113276/17.7.2020) για προσκόμιση στοιχείων που αφορούν τις ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν.998/1979 στα πλαίσια της αναμόρφωσης των δασικών χαρτών

Δείτε το Έγγραφο Αρ.Πρωτ.113276/17.7.2020 της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin