Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3500 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22 έως 29 ετών. [Απόφαση Αριθμ.3921/80/16.7.2020 του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ Β΄2953/17.7.2020) και δημόσια πρόσκληση Νο 10/2020 του ΟΑΕΔ (Αρ.Πρωτ.44159/22.7.2020)]

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.3921/80/16.7.2020 του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ Β΄2953/17.7.2020) εδώ

Δείτε τη σχετική δημόσια πρόσκληση Νο 10/2020 του ΟΑΕΔ (Αρ.Πρωτ.44159/22.7.2020) εδώ

Δείτε τα τρέχοντα προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ και είναι ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων, εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin