Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν.4706/2020 (ΦΕΚ Α΄136), σχετικά με την καταβολή σε δόσεις του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και ΕΝΦΙΑ 2020 και την έκπτωση 2% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος. (Εγκύκλιος Ε.2111/21.7.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2111/21.7.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin