Ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της παρ. 53α του άρθρου 72 του Ν.4174/2013 σχετικά με την ακύρωση/τροποποίηση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξεων επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν εντός του 2019, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4174/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1169/17.7.2020 της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3008/20.7.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1169/17.7.2020 της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄3008/20.7.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin