Τροποποίηση της υπ’ αρ.Φ.10043/43602/Δ18.2592/10.8.2018 απόφασης (Β΄3496) για την καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (Α΄152) στους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ε.Τ.Α.Α). (Απόφαση Αριθμ.Φ.10043/24986/952/8.7.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2943/17.7.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Φ.10043/24986/952/8.7.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄2943/17.7.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin