Τροποποίηση της υπ’ αρ.πρωτ.61239/15.6.2020 ΚΥΑ “Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4399/2016”. (ΚΥΑ Αριθμ.69301/3.7.2020 – ΦΕΚ Β΄2885/17.7.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.69301/3.7.2020 (ΦΕΚ Β΄2885/17.7.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin