Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ148/3.7.2020 ΚΥΑ “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” (Β΄2729). (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ170/15.7.2020 – ΦΕΚ Β΄2877/15.7.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ170/15.7.2020 (ΦΕΚ Β΄2877/15.7.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin