Τροποποίηση της υπ’ αρ.Α.Π.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.6.2019 (Β΄2583) ΚΥΑ “Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020”. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/63628/410/2.7.2020 – ΦΕΚ Β΄2841/13.7.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/63628/410/2.7.2020 (ΦΕΚ Β΄2841/13.7.2020) εδώ

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση 14.7.2020 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» – Β΄ Κύκλος” του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin