Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35 και 46 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α΄128) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου. (Εγκύκλιος Ε.2106/7.7.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2106/7.7.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin