Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020 – Υποβολή αιτήσεων έως 15.7.2020. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ148/3.7.2020 – ΦΕΚ Β΄2729/3.7.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ148/3.7.2020 (ΦΕΚ Β΄2729/3.7.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin