Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για τη λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. (Απόφαση Αριθμ.16658ΕΞ2020/22.6.2020 του Υπ. Επικρατείας – ΦΕΚ Β΄2643/30.6.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.16658ΕΞ2020/22.6.2020 του Υπ. Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄2643/30.6.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin