Παράταση της αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.4557/2018 (Α΄139). (ΚΥΑ Αριθμ.66780ΕΞ2020/29.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2655/30.6.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.66780ΕΞ2020/29.6.2020 (ΦΕΚ Β΄2655/30.6.2020) εδώ

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση 30.6.2020 του Υπ. Οικονομικών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin