Έως τις 23.7.2021 η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος σε ορισμένες υπό κτηματογράφηση περιοχές της Κορινθίας. (Απόφαση Αριθμ.102/10/11.6.2020 του ΔΣ του ΝΠΔΔ “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” – ΦΕΚ Β΄2636/30.6.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.102/10/11.6.2020 του ΔΣ του ΝΠΔΔ “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” (ΦΕΚ Β΄2636/30.6.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin