Υποβολή δηλώσεων / ορθών επαναλήψεων αναστολών συμβάσεων εργασίας – ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και ειδικών κατηγοριών. (Ανακοίνωση 24.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Δείτε την Ανακοίνωση 24.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin