Παράταση του προγράμματος επιδότησης τόκων υφιστάμενων επιχειρηματικών δανείων. (Δελτίο Τύπου 23.6.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Δείτε το Δελτίο Τύπου 23.6.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων εδώ

Δείτε τη σχετική ΥΑ Αριθμ.63890/22.6.2020 (ΦΕΚ Β΄2486/22.6.2020) που τροποποίει την υπ’ αρ. 37674/10.04.2020 ΥΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin