Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.24760/550/22.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2484/22.6.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.οικ.24760/550/22.6.2020 (ΦΕΚ Β΄2484/22.6.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin