3η Τροποποίηση της υπ’ αρ.37674/10.4.2020 ΥΑ “Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19” (Β΄1291). (Απόφαση Αριθμ.63890/22.6.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄2486/22.6.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.63890/22.6.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄2486/22.6.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin