Τροποποίηση της υπ’ αρ.ΓΔΟΥ131/13.6.2020 ΚΥΑ “Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” (Διεύρυνση δικαιούχων και παράταση προθεσμίας έως 26.6.2020). (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ138/22.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2488/22.6.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ138/22.6.2020 (ΦΕΚ Β΄2488/22.6.2020) εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 22.6.2020 του Υπ. Οικονομικών εδώ

Δείτε την τροποποιηθείσα υπ’ αρ.ΓΔΟΥ131/13.6.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄2276/14.6.2020) εδώ

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin