Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/2011. (ΚΥΑ Αριθμ.61238/15.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2471/22.6.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.61238/15.6.2020 (ΦΕΚ Β΄2471/22.6.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin