Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (Αρ.Πρωτ.8040/22.6.2020)

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (Αρ.Πρωτ.8040/22.6.2020) εδώ

Δείτε τη σχετική ανάρτησή μας «Νομοθετική ρύθμιση για απασχόληση ιδιωτών Μηχανικών στην Αυτοδιοίκηση – Άρθρο 21 “Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού” του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Β΄104/30.5.2020)» εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin