Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.). (Απόφαση Α.1138/12.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Απόφαση Α.1138/12.6.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin