Απόδοση των τελών χαρτοσήμου που οφείλονται από υπόχρεους σε παρακράτηση των άρθρων 59 και 61 του ν. 4172/2013. (Απόφαση Α.1125/29.5.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Απόφαση Α.1125/29.5.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin