Έγκριση “Τεχνικών Οδηγιών για τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας”. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/57298/225/17.6.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2448/19.6.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/57298/225/17.6.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2448/19.6.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin