Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 131/14.6.2020 (ΦΕΚ Β΄2276) “Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” και του άρθρου 7 της ΚΥΑ 23103/478/14.6.2020 (ΦΕΚ Β΄2274) “Διαδικασία ένταξης στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”. (Εγκύκλιος Ε.2086/15.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2086/15.6.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin