Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ131/13.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2276/14.6.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ131/13.6.2020 (ΦΕΚ Β΄2276/14.6.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin