Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής από πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής ή αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό – COVID 19. (Εγκύκλιος Ε.2078/5.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2078/5.6.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 10.6.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin